Privatägda innehav

Våra portföljer är uppdelade utifrån typ och risk i aktierna. Klicka in på varje portfölj för att se aktier och fördelning. I bloggen uppdaterar vi när vi gör förändringar i våra investeringar.