Bolagsägda innehav

Innehav som ligger under holdingbolaget.