Search

Förändringar i innehav vecka 50

Updated: Feb 21, 2021

Bure

Under senaste veckorna gjordes en större översyn av portföljen och då framför allt investmentbolagen. Många investmentbolag har fått en väldigt hög substanspremie. Tanken har varit att avveckla positionen i de investmentbolag som har en stor substanspremie. Den här veckan har turen kommit till Bure. Sedan position togs i Bure har vi fått vara med om en fantastisk utveckling i aktien. De första aktierna köpte för ca 101 kronor och försäljningen skedde till kursen 269 kronor per aktie. Det är väldigt sällan som Bure rapporterar sitt substansvärde men sett till senaste rapporterade substansvärdet så ligger premien i Bure på 25-30% vilken känns ganska högt med tanke på att de bolagen som Bure har i sin portfölj är väldigt högt värderade också.


Sammanfattningsvis ägdes Bure i 29 månader, den totala avkastningen låg på 121,46% inkl utdelningar och CAGR på 38,7%.


Thunderful Group

Under veckan har vi även tecknat aktier i Thunderful Group. Intresset var extremt stort och därmed var tilldelningen extremt liten, men passar ändå bra i vår spekulationsportfölj. Under första handelsdagen var aktien som mest upp över 80%. Aktien verkar inom spelbranschen och passar perfekt till vår nya strategi i spekulationsportföljen att öka antalet gamingbolag.


Ett annat fokus i spekulationsportföljen ligger på att ta position i mindre investmentbolag för att få exponering mot bl a väldigt små onoterade bolag.


Arbona

Ett mindre investmentbolag som främst investerar i onoterade bolag. Kända investeringar är t ex Nextory, Binero, S2Medical och Eastnine.


Abelco Investment Group

Investerar i tillväxtbolag inom industri, verkstad och teknik. De satsar särskilt i samband med omstruktureringar.


Northern CapSec Ventures

Fokuserar på investering, förvaltning och utveckling av tillväxtbolag på den nordiska marknaden. De finns i flera branscher, både noterade och onoterade innehav, men har störst inriktning mot IT-sektorn.


4 views0 comments

Recent Posts

See All

Fram till början av 70-talet fanns det något som heter guldstandard (guldmyntfot). Dollarn i USA var kopplad till guldet och innebar att innehavare av dollar kunde gå till banken och lösa in sin dolla

Som vi skrivit i tidigare artikel har vi sålt inlösenaktier i Kinnevik och köpt aktier i Kinnevik. Vi har även sålt Paradox och ökat vårt innehav med samma belopp i Evolution Gaming. Däremot har vi va

Första gången jag hörde talas om kryptovalutor var år 2011, det var i samma veva som jag ville investera på börsen. Börsinvesteringar blev dock inte av på nåt år tack vare inkompetenta bankmänniskor.