Search

Kryptovalutor del 2: Varför?

Fram till början av 70-talet fanns det något som heter guldstandard (guldmyntfot). Dollarn i USA var kopplad till guldet och innebar att innehavare av dollar kunde gå till banken och lösa in sin dollar mot en viss mängd guld. Mängden guld man fick för en dollar var fastställd från start. USA har som bekant haft stora problem på 30-talet och då behövde man korrigera mängden guld varje dollar berättigade till. Majoriteten av övriga länder i världen hade sin valuta kopplad till dollarn och därmed indirekt till guldet. Kopplingen till gulden gjorde USA trögt när det gäller hanteringen av svåra ekonomiska kriser. Den enda lösningen på varje ekonomisk kris som kapitalismen vet är att trycka nya pengar och pumpa in dessa i systemet. Säg att en dollar berättigar till 1 gram guld, om det pumpas in lika mycket nya pengar i systemet som redan cirkulerar i systemet så finns det två lösningar på guldproblemet. Antingen produceras mer guld för att täcka upp för den nya mängden dollars så att även innehavare av dessa dollars kan få 1 gram guld per dollar eller så kan man bestämma att nu får man bara 0,5 gram guld per dollar. Att producera massa nytt guld är jobbigt så den lösningen går bort direkt. Den enkla lösningen är att mängden guld man får ut per dollar halveras. Det kanske funkar vid en halvering men när staten vid varje kris ökar mängden dollar flerfaldigt så blir det till slut inte många gram som man kan få per dollar. Detta är något som gemene man kan förstå och relatera till. Detta skulle kunna leda till uppror med andra ord eftersom befolkningen lätt ser att de blir rånade. Den smidigaste lösningen kom Nixon på som 1971 avskaffade guldstandarden. USD blev en valuta som bygger på förtroende. Då andra länders valutor var kopplade till dollar så blev även de efter 1971 uppbackade av endast tro.


Som kuriosa kan jag berätta en annan rolig historia. Människor har förlitat sig på guld i alla tider. Under långa perioder så har guld bokstavligen varit pengar. Mynt som var betalningsmedel var gjorda av guld. Jag vet inte om det är många som tänkt på det men räfflingen längs alla moderna mynts omkret är en säkerhetsmekanism. Romarna var pigga på att kriga och deras mynt var gjorda av guld. Krig kostar enorma pengar i form av löner till soldaterna. Alla människor är som tidigare nämnt lata, så även romarna. De var inte pigga på att utvinna mer guld. Istället tog de befintliga mynt (på den tiden fanns ingen räffling längs omkretsen) och klippte av kanterna på dessa, inte för mycket dock eftersom det inte fick synas. Kanterna smälte de ner och tryckte nya mynt av. Räfflingen kom till för att kunna se om ett mynt var klippt eller inte.

Kryptokramare stör sig väldigt mycket på vanliga valutor och påtalar gärna att dessa valutor saknar minsann värde men kryptovalutor har ett enormt värde. Det påståendet är felaktigt och kommer att tas upp i en senare artikel.


Det är ingen som vet vem som skapade bitcoin men det har vid flera tillfällen dykt upp individer som påstått att de kan bevisa att de skapade bitcoin, inga bevis har dock någonsin kommit fram. Än idag vet man inte vem skaparen är, det man vet är att skaparen går under “artistnamnet” Satoshi Nakamoto. Bitcoin bygger på blockchain. Blockchain går ut på en så kallad distributed ledger. Det är en lång lista med transaktioner och innehållet i allas plånböcker. Varje gång en transaktion sker så skapas ett nytt block som läggs till i blockkedjan och är kopplat till andra block i blockkedjan. För att en transaktion ska vara giltig ska den verifieras av andra användare i nätverket. Det ska skapa en hög säkerhet och tillförlitlighet i nätverket. En annan aspekt som entusiaster skattar högt är att kryptovalutor är decentraliserade och därmed kan ingen enskild part bestämma över nätverket. Med vanliga valutor, så kallade fiatvalutor (ett ord som enligt mig borde förbjudas), så kan centralbanken i ett visst land manipulera valutans värde och det sker ständigt genom korrigeringar av reporäntan. Enligt kryptovalutors förespråkare är möjligheterna oändliga och det kan vara sant, dock är den verkliga användningen näst intill obefintlig.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Som vi skrivit i tidigare artikel har vi sålt inlösenaktier i Kinnevik och köpt aktier i Kinnevik. Vi har även sålt Paradox och ökat vårt innehav med samma belopp i Evolution Gaming. Däremot har vi va

Första gången jag hörde talas om kryptovalutor var år 2011, det var i samma veva som jag ville investera på börsen. Börsinvesteringar blev dock inte av på nåt år tack vare inkompetenta bankmänniskor.

Redan under den här veckan vet vi vad vi kommer göra under nästa vecka. Därför passar vi på att berätta det redan nu. Som tidigare känt så kommer Kinnevik att dela ut sitt innehav i Zalando till sina