Spekulationer

Aktierna i vår spekulationsportfölj är indelade i fyra olika klasser beroende på vad de är för typ av aktie. Se beskrivning under varje lista.

Klass 1

Bolag
Utveckling sedan köp i %
AAC Clyde Space
-40
ACQ Bure SPAC
+8
Abelco Investment Group
-19
AcuCort
-4
Adverty
+14
Arbona
-1
ArcAroma
-35
BrainCool
+76
Eolus Vind
+436
Freja eID
+75
IMINT Image Intelligence
+76
Irisity
+293
LED iBond International
+222
Loudspring Oyj
-19
Media and Games Invest
+36
Minesto
+460
Modern Times Group
+25
New Equity Venture International
+63
Northern CapSek Ventures
-31
Plejd
+482
PowerCell Sweden
+586
Pricer
+212
Readly International
-6
Seafire
+275
SmartEye
+207
Stockwik Förvaltning
+672
Storytel
+32
Surgical Science Sweden
+67
Tobii
+63
Volati
+198
XMReality
+62
Zordix
+143

Klass 1: Här samlar vi de spekulationsaktier vi tror på långsiktigt.

Klass 2

Bolag
Utveckling sedan köp i %
Absolicon
+11
Azelio
+41
CELLINK
+608
Cell Impact
+80
ESEN eSports
-28
Fluicell
+55
Front Ventures
+37
Game Chest
+61
Mediacle Group
+5
Metacon
+120
Peckas Naturodlingar
-2
SaltX Technology Holding
-57
SeaTwirl
+124
SolTech Energy Sweden
+154
Spiffbet
-53
Swedish Stirling
+16
TagMaster
+4
Thunderful
+27
Transferator
+26

Klass 2: Aktierna här har vi investerat i med medellång sparhorisont, men ser ändå att de så småningom kommer avvecklas eller flyttas upp till klass 1 beroende på vilken utveckling bolagen uppvisar.

Klass 3

Bolag
Utveckling sedan köp i %
Nelly Group
+1
Parans Solar Lighting
+202
Qliro
+7
QuickBit
+18
Respiratorius
+4
Westpay
-56

Klass 3: Dessa placeringar är gjorda med kort investeringshorisont, vilket beror på att bolagen under en lång tid uppvisat dåligt resultat eller att bolagen är uppköpskandidater. Tanken med dessa innehav är att de ska avvecklas antingen genom att de köps upp eller en vanlig försäljning om bolagens trend inte ändras. 

Klass 4

Bolag
Utveckling sedan köp i %
Clean Industry
-24
PolarCool
-3

Klass 4: Här samlar vi de aktier som knoppats av och delats ut från andra bolag i Spekulationsportföljen.